Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op juli 29, 2022 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://marketinggenius.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden) 

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

3. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

4. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze websites. We garanderen niet dat deze websites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor u gebruik maakt van deze websites.

5. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

6. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

7. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Contactinformatie

Marketing Genius
Van Coothplein 53
4811 ND Breda
Nederland
Website: https://marketinggenius.nl
E-mail: ln.suineggnitekram@troppus
Telefoonnummer: 0762045010

Bijlage

If-So Dynamic Content

While it is your responsibility to publish a privacy policy abiding by all relevant data protection laws, at If-So we’re happy to provide you with some guidance on adjustments to make, upon installing our dynamic content. We recommend you to adjust your privacy policy, for added transparency, to reflect that: We collect connectivity, technical and aggregated usage data as part of the provision of our Services. This includes data such as IP addresses, non-identifying data regarding a device, operating system, browser version, locale and language settings, the cookies and pixels installed on such device, session logging, referring or exit pages, and date/time stamps, and the activity (clicks, browsing, and other interactions). We collect such data in order to provide you with our services and to further develop, customize and improve the services. We use cookies to process your users’ connectivity, including data such as pages visited within the website, IP addresses, content on the website that has been interacted with by the user and the number of times pages have been visited.

WooCommerce

Deze voorbeeldtekst bevat de basisbeginselen over welke persoonsgegevens je winkel mogelijk verzamelt, opslaat en deelt, evenals wie mogelijk toegang heeft tot deze gegevens. Afhankelijk van welke instellingen zijn ingeschakeld en welke aanvullende plugins worden gebruikt, kan de specifieke informatie, die door je winkel wordt gedeeld, verschillen. We raden je aan om een jurist om advies te vragen wanneer je besluit welke informatie je wilt opnemen in je privacybeleid.

We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel.

Wat we verzamelen en opslaan

Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:
 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken
 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
 • Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!
We gebruiken cookies ook om producten in je winkelwagen op te slaan terwijl je door onze site bladert.

Opmerking: je kunt je cookiebeleid gedetailleerd beschrijven en hier een link naar dat sectie toevoegen.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:
 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • Om je account voor onze winkel in te stellen
 • Voldoe aan alle wettelijke verplichtingen die we hebben, zoals het berekenen van belastingen
 • Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest
Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen. Over het algemeen slaan we informatie over je op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk vereist deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld XXX jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres. Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:
 • Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en
 • Klantinformatie, zoals je naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.
Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om je te ondersteunen.

Wat we delen met anderen

In deze sectie moet je vermelden met wie je gegevens deelt en met welk doel. Hiertoe kan onder andere het volgende behoren: analyse, marketing, gateways voor betaling, bezorgdiensten en insluitingen van derden.

We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellingen te leveren en diensten aan je op te slaan; bijvoorbeeld --

Betalingen

In deze subsectie moet je vermelden welke betalingsverwerker van derden je gaat gebruiken voor betalingen op je site, aangezien hier klantgegevens aan gebonden kunnen zijn. We hebben PayPal als voorbeeld toegevoegd, maar je zult deze moeten verwijderen als je geen gebruikmaakt van PayPal.

We accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan PayPal. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens. Raadpleeg het privacybeleid van PayPal voor meer informatie.

Really Simple SSL

Really Simple SSL and Really Simple SSL-addons verwerken geen persoonlijk herleidbare informatie, dus de AVG is niet van toepassing op het gebruik van deze plugins op de website; je kunt ons privacybeleid hier vinden.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

This website uses the Privacy Suite for WordPress by Complianz to collect and record Browser and Device-based Consent. For this functionality, your IP address is anonymized and stored in our database. This service does not process any personally identifiable information and does not share any data with the service provider. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

Forminator Formulieren

Welke formulieren verzamelen persoonlijke gegevens?

Als je Forminator Pro gebruikt om formulieren op je website te maken en in te sluiten, dan moet je dit hier misschien vermelden om het op de juiste manier van andere formulieren te onderscheiden.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?

Standaard legt Forminator het <strong>IP-adres</strong> vast voor elke formulierinzending. Andere persoonlijke gegevens zoals je <strong>naam</strong> en <strong>e-mailadres</strong> kunnen ook worden vastgelegd, afhankelijk van de formuliervelden.

Opmerking: in dit gedeelte moet je de persoonlijke gegevens die je hebt verzameld en de formulieren die persoonlijke gegevens verzamelen, vermelden, om gebruikers meer relevante informatie te geven. Je moet ook een uitleg toevoegen waarom deze gegevens nodig zijn. De uitleg moet de rechtsgrondslag voor je gegevensverzameling en het behoud van de expliciete toestemming die de gebruiker heeft gegeven, vermelden.

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers of gebruikers een formulier verzenden, nemen we het <strong>IP-adres</strong> op voor spambeveiliging. We nemen ook het <strong>e-mailadres</strong> op en kunnen mogelijk andere persoonlijke gegevens opnemen die zijn ingevuld in de formuliervelden.

Hoelang we je gegevens bewaren

Standaard bewaart Forminator alle formulierinzendingen <strong>voor altijd</strong>. Je kunt deze instelling wijzigen in <strong>Forminator</strong> » <strong>Instellingen</strong> » <strong>Privacyinstellingen</strong>

Voorgestelde tekst: Wanneer bezoekers of gebruikers een formulier indienen, bewaren we de gegevens 30 dagen.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Voorgestelde tekst: Alle verzamelde gegevens kunnen openbaar worden getoond en we sturen deze naar onze werknemers of aannemers om noodzakelijke acties op basis van de formulierinzending uit te voeren.

Derden

Als je formulieren gebruikmaken van ingebouwde of externe services van derden, dan moet je in deze sectie alle externe partijen en hun privacybeleid vermelden.

By default Forminator Forms can be configured to connect with these third parties:

 • Akismet. Enabled when you installed and configured Akismet on your site.
 • Google reCAPTCHA. Enabled when you added reCAPTCHA on your forms.
 • hCaptcha. Enabled when you added hCaptcha on your forms.
 • Mailchimp. Enabled when you activated and setup Mailchimp on Integrations settings.
 • Zapier. Enabled when you activated and setup Zapier on Integrations settings.
 • ActiveCampaign. Enabled when you activated and setup ActiveCampaign on Integrations settings.
 • Aweber. Enabled when you activated and setup Aweber on Integrations settings.
 • Campaign Monitor. Enabled when you activated and setup Campaign Monitor on Integrations settings.
 • Google Drive. Enabled when you activated and setup Google Drive on Integrations settings.
 • Trello. Enabled when you activated and setup Trello on Integrations settings.
 • Slack. Enabled when you activated and setup Slack on Integrations settings.
Voorgestelde tekst: We gebruiken Google reCAPTCHA voor spambescherming. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. We use hCaptcha for spam protection. Their privacy policy can be found here : https://www.hcaptcha.com/privacy. We gebruiken Akismet Anti-Spam voor spambescherming. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://automattic.com/privacy/. We gebruiken Mailchimp om onze abonneelijst te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://mailchimp.com/legal/privacy/. We gebruiken Zapier om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://zapier.com/privacy/. We gebruiken ActiveCampaign om onze abonneelijst te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/. We gebruiken AWeber om onze abonneelijst te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.aweber.com/privacy.htm. We gebruiken Campaign Monitor om onze abonneelijst te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy. We gebruiken Google Drive en Google Sheets om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. We gebruiken Trello om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://trello.com/privacy. We gebruiken Slack om onze integratiegegevens te beheren. Hun privacybeleid is hier te vinden: https://slack.com/privacy-policy.  

EU VAT

By using this extension, you may be storing personal data or sharing data with an external service. Learn more about how this works, including what you may want to include in your privacy policy.

WooCommerce Subscriptions

Door WooCommerce Subscriptions te gebruiken, kan het zijn dat je persoonsgegevens opslaat en afhankelijk van welk extern betaalsysteem je gebruikt om betalingen van abonnementen te innen, kan het zijn dat je persoonsgegevens met externe bronnen deelt.

Wat we verzamelen en opslaan

Om terugkerende betalingen voor abonnementen te kunnen verwerken, slaan we de naam, het factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer en de creditcard-/betaalgegevens van de klant op.

Wat we delen met anderen

Welke persoonsgegevens je winkel deelt met externe bronnen hangt af van welke externe plugins voor het verwerken van betalingen je gebruikt om betalingen van abonnementen te innen. We raden aan het privacybeleid van een dergelijke plugin te raadplegen om dit gedeelte van je privacybeleid te bepalen. Als je standaard- of referentietransacties in PayPal gebruikt, raadpleeg dan het PayPal privacybeleid voor meer informatie.

YITH Plugins

Dit geschreven voorbeeld bevat de basis rondom welke persoonlijke gegevens je winkel mag verzamelen, bewaren en delen, en wie toegang heeft tot deze gegevens. Afhankelijk van welke instellingen zijn ingeschakeld en welke aanvullende plugins worden gebruikt, zal de informatie die wordt gedeeld door je winkel variëren. We raden aan om een advocaat te raadplegen wanneer je besluit je privacy beleid op te stellen.